Database- og applikasjonsdrift
2010-2011 - IMT3441 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2261-Informasjonsstrukturer og databaser

IMT2431-Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten være godt trenet i installering, konfigurering og kontinuerlig driftsproblematikk i forhold til databaser og applikasjoner.

Emnets temaer

  • Databaseomgivelser
  • Database- og applikasjonsdesign
  • Ytelsesvurdering
  • Kapasitetsplanlegging
  • Migrering av data
  • Dataintegritet
  • Håndtering av historiske data
  • Webapplikasjoner og scenarier

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver

Læremidler

MySQL Administrator's Guide and Language ReferenceMySQL Press ISBN: 0-672-32870-4 + slides og tilleggslitteratur som deles ut.

Supplerende opplysninger

Det antas at IMT2282 Operativsystemer tas parallelt