GPU-programmering
2010-2011 - IMT3611 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2531 Grafikkprogrammering

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

 • være i stand til å programmere grafikkprosessor (GPU), dvs. skrive shadere
 • ha en bedre forståelse av avansert programmering i OpenGL
 • forstå grafikkeffekter i spill og være i stand til å skape nye
 • kunne bruke RenderMonkey (software utviklet av ATI) til testing og utvikling av shadere

Emnets temaer

 • GLSL-API. Kompilering, lenking og oppretting av shader-program
 • Beskrivelse av språkstruktur og datatyper
 • Lys og materialer
 • Teksturer
 • Bump-mapping
 • Refleksjon og brytning
 • Bruk av flere shadere. Mellomlagring i frame-buffer
 • FBO (framebufferobjekter)
 • Shadow Map
 • Blurring. Diffaksjon. BRDF - anisotrope reflekser
 • Anti-aliasing
 • Shadere for bildebehandling
 • Eksempler: RayMarching, Partikler, Überlicht etc.
 • Litt om Cg.
 • Bruk av RenderMonke

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 5 obligatoriske oppgaver kreves godkjent

Læremidler

Lærebok : OpenGL Shading Language, Randi J. Rost & al., Addison Wesley. ISBN :0-321-33489-2
Notater : GLSL-tutorial fra Lighthouse3D.com