Programmering av mobile systemer
2010-2011 - IMT3661 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 Grunnleggende programmering eller
  • IMT1241 Grunnleggende programmering i Java

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1082 Objektorientert programmering
  • IMT2291WWW-teknologi

Forventet læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse.

Emnets temaer

Se engelsk beskrivelse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk beskrivelse.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk beskrivelse.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk beskrivelse.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk beskrivelse.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk beskrivelse.

Læremidler

Se engelsk beskrivelse.