Mobile System Project
2010-2011 - IMT3671 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 Introduction to Programming Or
  • IMT1241 Basic Java Programming

Anbefalt forkunnskap

  • IMT3661 Mobile System Programming Or
  • IMT2551 Mobile System Fundamentals

Forventet læringsutbytte

Se Engelsk

Emnets temaer

Se Engelsk

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se Engelsk

Vurderingsformer

Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se Engelsk

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se Engelsk

Obligatoriske arbeidskrav

Se Engelsk

Læremidler

Se Engelsk