Informasjonskrigføring
2010-2011 - IMT3761 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha god forståelse for informasjonsskrigføring: datakriminalitet, spionasjone i næringslivssammenheng og informasjonssterrorisme.

Emnets temaer

  • Introduksjon: Offensiv og defensiv informasjonskrigføring
  • Cyberkriminalitet
  • Innsidetrusler: Spionasje
  • Bevissthet
  • Informasjonsterrorisme
  • Informasjonskrigføring taktikk fra næringsliv og staten

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Rapporter

Læremidler

Bøker:

  • Global Information Warfare: How Businesses, Governments, and Others Achieve Objectives and Attain Competitive Advantages, Andy Jones / Gerald L. Kovacich / Perry G. Luzwick, Auerbach Pub, utgave 1 (ISBN: 0849311144)
  • Påvirkning. Teori og praksis., Robert B. Cialdini, utgave 2003 (ISBN: 82-7935-107-8)

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.