Emneoverbyggende prosjekter III (Bachelor mediedesign)
2010-2011 - IMT3950003 - 5sp

Forventet læringsutbytte

"Emneoverbyggende prosjekter" (I-IX) er praktiske designprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra de praktiske designprosjektene i emnene "Typografi", "Manuskriptredigering og typografi", "Strategisk design", "Informasjonsarkitektur" og "Veifinningssystemer". Formålet er at studentene i løpet av studietiden skal utvikle seg som formgivere og at de samtidig etablerer et bredt repertoar av grunnleggende løsningstyper for å kunne håndtere en rekke ulike kommunikasjonsproblemer.

Emnets temaer

De "emneoverbyggende prosjektene" (I-IX) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, typografisk komposisjon, bokdesign med vektlegging på modulsystemer og anvendelse av avansert fontfunksjonalitet, webdesign med fokus på anvendelse av webstandarder som CSS, bedriftsprofilering, emballasjedesign, design av årsrapporter med integrert informasjonsgrafikk, utvikling og formgivning av effektive og brukervennlige papirbaserte eller elektroniske blanketter, magasindesign, avisdesign, utstillingsdesign, kalligrafi og skriftdesign.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt prosjektarbeid med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av emnelærer og/eller emneansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.