Wireless communication security
2010-2011 - IMT4751 - 5sp

Forutsetter bestått

The student is required to have some knowledge of cryptography or equivalent to IMT4531.

Forventet læringsutbytte

In the course, the students will acquire:

- Advanced level of understanding of methods of analysis of wireless communication security

- Deep understanding of modern wireless communication systems and their security

Emnets temaer

1. Basic radio-frequency communications

2. RFID, Wireless LAN, Bluetooth security

3. Security of 2G mobile telephony systems

4. Security of 3G mobile telephony systems

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen teller 70% av karakteren.
  • Vurdering av prosjektet teller 30% av karakteren.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelæreren

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator, ordbok

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Text Books:

1. Gunter Schafer, Security in Fixed and Wireless Networks: An Introduction to Securing Data Communications, John Wiley & Son Inc. 2003

2. V. Niemi, K. Nyberg, UMTS Security, John Wiley & Sons, 2005

Erstatter

IMT5171 - Wireless communication security

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students that will apply for the course, it will be at the discretion of Studieprogramansvarlig whether the course will be offered or not and if yes, in which form.