Digital arbeidsflyt
2010-2011 - IMT4892 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst.

Emnets temaer

Se engelsk tekst.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk tekst.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk tekst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk tekst.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk tekst.

Læremidler

Bøker:

 • Unix Power Tools, O'Reilly Media, Inc.; 3rd edition, 978-0596003302
 • XML In A Nutshell - A Desktop Quick Reference, 3rd edition, 2004, O’Reilley Media Inc., ISBN-978-0596007645
 • The KML Handbook: Geographic Visualization for the Web, Josie Wernecke, 1st Edition, 2008, Addison-Wesley,ISBN-13: 978-0321525598 -Web 2.0, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Annet materiell inkluderer bl.a.:

 • Library of Congress on sustainable file formats, http://www.digitalpreservation.gov/formats/
 • Lovdata, http://lovdata.no/info/lawdata.html
 • Creative Commons, http://creativecommons.org/
 • Metadata tools, http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
 • Geodata tools, http://www.gpsbabel.org/
 • XML, http://en.wikipedia.org/wiki/XML
 • LaTex, http://www.latex-project.org/
 • BibTex, http://www.bibtex.org/
 • Web standards and formats, http://www.w3.org/
 • Mashup technology using KML, http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html

Erstatter

Dette emnet erstatter IMT4891 og IMT4951