Semantisk web
2010-2011 - IMT4931 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk tekst.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk tekst.

Emnets temaer

Se engelsk tekst.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk tekst.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk tekst.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk tekst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk tekst.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk tekst.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk tekst.

Læremidler

Lærebok:

  • Semantic Web for the Working Ontologies: Effective Modeling in RDFS and OWL
    by Dean Allemang (Author), Jim Hendler (Author)

    Publisher: Morgan Kaufmann (2008)
    ISBN-13: 978-0-12-373556-0

Annet:

  • Utdelte notater og forskningsartikler