Introduksjon til entreprenørskap
2010-2011 - SMF2241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha en generell innsikt i hvordan et forskningsresultat kan resultere i en forretningsidé, som utvikles til den blir realisert i et produkt eller en tjeneste med verdi for brukeren.

Emnets temaer

 • Nyskaping
 • Idéutvikling
 • Markedsanalyse
 • Markedsføring
 • Økonomi
 • Finansiering
 • Forretningsmodeller
 • Internasjonalisering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er praktisk rettet og studentene vil i stor grad jobbe sammen i grupper med praktiske oppgaver og reelle eksempler, ved siden av å følge teoretisk undervisning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • 3-timers flervalgstest via Fronter (individuell)- teller 50%
 • Gruppevis presentasjon av en forretningsidé foran et panel av interne sensorer.Gruppen vil få en felles karakter- teller 50%
 • Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor på flervalgstest
 • Panel av interne sensorer (2-3) på presentasjon av forretningsidé

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

5-6 oppgaver som skal løses i grupper underveis i semesteret, med veiledning og tilbakemeldinger fra foreleser. Gruppene vil foreta en intern evaluering av innsatsen til de enkelte gruppemedlemmene, for å sikre at alle i gruppa har medvirket i oppgaveløsningene. Alle studenter må få dette godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

McKinsey Company: Fra idé til ny virksomhet. 2 utg. ISBN 9778-82-15-01153-0