Digital modellering
2010-2011 - BIM1011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

 • Grunnleggende forståelse for 2D/3D-tegning, perspektivtegning
 • Innsikt og kompetanse i organisering og etablering av praktiske modeller, mht objektorienterte eller lagbaserte prinsipper
 • Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg systemer og programmer
 • Grunnleggende ferdigheter i dataflyt ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulik programvare

Emnets temaer

 • Tegningskonvensjoner og språk
 • 2D plantegning
 • 3D tegning og perspektiv
 • Intelligent tegning og modellering ved bruk av objektorientering og lagbasert modellering
 • Prosjektsamarbeid, prosjektsamhandling inklusive digital dataflyt, samt kollisjonskontroll

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

3-4 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor
 • Besvarelser vurderes av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Eric Wing, 2010. Revit Architecture 2011. No experience Required, Sybex/Wiley
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)

Erstatter

BYG1281 Digital tegning og tegningsprinsipper