Praktisk modellering
2010-2011 - BIM1021 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

 • BIM1001 Grunnleggende intelligent modellering
 • BIM1011 Digital modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

 • Praktiske buildingSMART-kunnskaper som er relevant for bygg- og anleggsbransjen, private entreprenørfirmaer og innen offentlig virksomhet
 • Kunnskap for å utføre mer krevende B/A-oppgaver og ivareta lederfunksjoner knyttet til buildingSMART-oppgaver hos byggherrer, konsulenter, arkitekter, entreprenører og i offentlige etater

Emnets temaer

 • Informasjonsorganisering
 • Modellering av hus utvendig med egenskaper, samt terrengmodellering med egenskaper
 • Modellering av hus innvendig med egenskaper
 • Modellering av nybygg kontra eksisterende bygg
 • Bakkebasert lasterskanning
 • Digital samhandling og dataflyt i henhold til standarder
 • Arbeid etter BuildingSMART-prinsipper inkludert informasjonsorganisering og leveranse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

7-8 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor
 • Besvarelser vurderes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 • Diverse utdelte notater

Erstatter

GEO2291 Praktisk modellering (fra 2011/2012)