Dagslys i bygninger
2010-2011 - BYG1321 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omfatter dagslysets helsemessige betydning, betydningen av geografisk beliggenhet, beregning av dagslysfaktoren, beregning av varmebelastning og valg av vindustyper og plassering.

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

 • foreta kvalitativt valg av vindustyper
 • dokumentere overfor myndighetene dagslysfaktoren ved hjelp av håndberegningsmetoder, bruk av edb eller ved målinger
 • beherske varmetekniske beregninger med hensyn på komfort

Emnets temaer

 • Vinduer og vinduers egenskaper
 • Strålingsfysikk mhp lys og varme
 • Dagslysets betydning
 • Solvinklene, geografisk beliggenhet
 • Dagslysfaktoren og dens komponenter
 • Beregning av dagslysfaktoren og gjennomsnittlig dagslysfaktor
 • Teknisk forskrift med veiledning
 • Strålingsenergi fra solen
 • Utnyttelse av dagslys for å spare energi
 • Ulike måter å distribuere dagslys på
 • Solskjermingsteknikker

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger med frivillige ukentlige øvingsoppgaver. Bruk av dataprogrammet Relux Profesional i øvingsoppgavene. Deretter skal studentene gjennomføre en prosjektoppgave i gruppe.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern sensor, emnelærer. Ekstern sensor hvert 3. år, første gang i 2010

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent gruppeoppgave

Læremidler

Lyskultur. Dagslys i bygninger, publikasjon nr 21, 1998.

Byggforskserien:

421.602. Dagslys. Egenskaper og betydning.

421.621. Metoder for distribuering av dagslys i bygninger

421.626. Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal

571.954. Isolerruter. Lys - og varmetekniske egenskaper

Supplerende opplysninger

Ingen emneavvikling høsten 2010.