Statikk
2010-2011 - BYG2042 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1062 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne beregne bøye- og skjærspenninger på grunnlag av moment- og skjærbelastninger
 • beregne og analysere seg fram til oppleggskrefter, skjær- og momentbelastninger i både statisk bestemte og ubestemte (kontinuerlige) bjelkesystemer
 • kunne beregne enkle bjelke-deformasjoner
 • kjenne til hvordan dataprogrammet Focus Konstruksjon brukes

Emnets temaer

 • Skjærkraft og bøyemoment
 • Lastlære (egenlast, nyttelast, snølast)
 • Dataprogram: Focus Konstruksjon
 • 3 - moment - likningen
 • Bøyespenninger
 • Skjærspenninger
 • Deformasjoner

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter, nettstudenter og studenter med tilknytning til lokale studiesentra. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning ukentlig gjennom semesteret, ca 10 stk. (De beste 80% teller 40% av endelig karakter)
 • Skriftig eksamen, 4 timer (teller 60% av endelig karakter)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av én intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Oppgaveløsning må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Harald Fallsen (2008). Notat om 3-moment-likningen.

Øistein Vollen (1999). Mekanikk for ingeniører. Statikk og fashetslære, NKI-Forlaget

Støttelitteratur:

James M. Gere og Barry Goodno (2008). Mechanics of Materials, 7. utgave. Cengage Learning, ISBN 0-534-55397-4

Erstatter

BYG2042F Statikk

Supplerende opplysninger

All viktig informasjon legges ut i Fronter.