Revit Structure
2010-2011 - BYG2182 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  •  BYG2052 - Konstruksjonslære 1
  •  BYG1062 - Mekanikk
  •  BYG2042 - Statikk

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:

- ha kjennskap til hvordan Revit Structure inngår i buildingSMART som arbeidsmetode

- ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om hvordan programmet Revit Structure kan brukes

Emnets temaer

  1.  Bygginformasjonsmodellering (BIM) i byggeprosessen
  2.  Modellering av fysiske bæresystemer for bygninger, vha. Revit Structure
  3.  Modellering av belastning og analyse
  4.  Armeringsmodellering vha. Revit Structure
  5.  Dokumentasjon og detaljtegning i Revit Structure

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Innleveringsoppgavene (øving og prosjekt) er basert på programmet "Revit Structure".

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Øvinger

Vurderingsformer

1 prosjekt og 1 øving inngår i helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått øving eller prosjekt må gjennomføres helt på nytt, og leveres tidligst i mai 2011.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

"Lär dig Revit Structure 2011 – grunder”, Jeppson CAD/CAE Center, ISBN: I978-91-86501-13-6.

Opplæringsverktøy som finnes på http://www.autodesk.com/ 

Støttelitteratur:

  •  Tilhørende nettforelesninger kan kjøpes tilgang til på http://www.vtc.com
  •  "Mastering Revit Structure 2010" av Weir, Richardson og Harrington. Sybex/Wiley 2009.

Erstatter

BYG2181 DAK for Bygg (Revit)

Supplerende opplysninger

Emnet kjøres siste gang våren 2011