BuildingSMART
2010-2011 - BYG2191 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:

- ha kunnskap om prinsipper for modellering
- ha grunnleggende kunnskap og kompetanse om intelligent modellering, samhandling og digital dataflyt
- ha kunnskap om oppbygging av 3D tegninger og intelligente modeller
- kunne prinsipper for dokumentering av modeller

Emnets temaer

  1. Prinsipper for intelligent modellering
  2. Definisjoner og begreper
  3. Samhandling - betydning, metoder og konsekvenser
  4. Dataflyt - betydning, metoder og konsekvenser
  5. Projeksjon, perspektiv, tegningskonvensjoner og tegningsforståelse
  6. Modellering, fortrinnsvis av en bygning

Sistnevnte tema kan bli en stor del av emnet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

"Lab.øvelser" vil si arbeid i datalab. Dette gjelder dem som tar emnet som del av et campus-basert studium.

"Nettbasert læring" og "Samling(er)/seminar(er)" gjelder først og fremst dem som tar emnet som del av fleksibel ingeniørutdanning.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Det blir 2-4 prosjekter. Disse prosjektene inngår i helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke beståtte prosjekter må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

  • ”BIM Handbook – A Guide to Building Information Modeling – for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors” av Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks og Kathleen Liston, Wiley, 2008.
  • Lär dig Revit Structure 2011 – grunder”, Jeppson CAD/CAE Center, ISBN: I978-91-86501-13-6.
  • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)

Støttelitteratur: ”Mastering Revit Structure 2010” av Weir, Richardson og Harrington. Sybex/Wiley 2009.
Diverse utdelte notater