Konstruksjonslære III
2010-2011 - BYG3201 - 5sp

Forutsetter bestått

 • BYG1062 - Mekanikk
 • BYG2042 - Statikk
 • BYG2052 - Konstruksjonslære I
 • REA1042 - Matematikk 10
 • REA1022 - Kjemi og miljø
 • BYG1271 - Materiallære
 • BYG1261 - Byggteknikk
 • REA1051 - Matematikk 15
 • REA2041 - Fysikk

Anbefalt forkunnskap

 • BYG3061 - Konstruksjonslære 2

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha innsikt i hvordan bærekonstruksjonene i bygninger prosjekteres, modelleres og settes sammen.

Emnets temaer

Ett konkret byggeprosjekt:

Utgangspunktet vil være et sett med arkitekttegninger av en bygning, som deles ut til hver gruppe (en gruppe=ca. 4 studenter). Ut fra dette, samt de reelle forhold på byggestedet prosjekterer hver gruppe sin bærende bygningskonstruksjon.

Pedagogiske metoder

Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Én stor oppgave (beskrevet over)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Den prosjekterte løsningen på oppgaven, samt måten den løses på teller 100% av endelig karakter. Alle medlemmene av gruppen gis samme karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon. Emnet må tas i sin helhet ved neste gangs ordinære avvikling.

Læremidler

 • Norske konstruksjonsstandarder (Euro-koder) i betong, stål og tre.
 • Kompendier eller lærebøker som omfatter temaer i emnene Konstruksjonsslære I, Konstruksjonslære II, samt Stål- og trekonstrukssjoner.