Lineær systemteori
2010-2011 - ELE2161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

REA2051 Matematikk 20 Matematiske metoder

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for modellering av fysiske systemer og overføring av differensiallikninger til Laplace-planet. S-plan analyse er en viktg del av arbeidet sammen med Bode-plot, stabilitetsundersøkelser, regulatorvalg ved seriekompensasjon.

Emnets temaer

  • Matematisk modellering
  • Transferfunksjoner og Laplacebeskrivelser
  • Frekvensresponser og analyser
  • Seriekompensasjon og stabilitetsundersøkelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvinger og laboratorieoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen. Antall obligatoriske øvinger/laboppgaver oppgis ved semseterstart.
(Anslagvis 4 stk totalt)

Læremidler

Kompendium 1 : Lineær systemteori av Håkon Solum
Supplerende lærebok:
Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering, v/Finn Haugen. (2. utg)

Erstatter

ELE2121 Lineær systemteori