Elektronikk II
2010-2011 - ELE2171 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

REA2022 Matematikk 20 -matematisk modellering for elektrofag

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne utføre beregninger av støy i forsterkere og mottakere. De skal kunne konstruere koblinger innenfor analog signalbehandling, omformere mellom analoge og digitale signal, filterteori og utføre analyse av faselåste sløyfer.

Emnets temaer

 • Operasjonsforsterkere
 • Elektriske støyformer og støymodeller
 • Analog signalbehandling
 • Effektforsterkere
 • Omformere fra analoge til digitale signal og digitale til analoge signal
 • Faselåste sløyfer
 • Forvrengning
 • Jording

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 80%)
 • Diverse innleveringer (teller 20%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt og laboratoriearbeid må tas neste gang emnet avvikles ordinært.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator(som ikke kan kommunisere med andre)

Obligatoriske arbeidskrav

Oppgis ved semesterstart

Læremidler

Kompendium: Elektronikk II av Arne Wold og Håkon Solum