Bildebehandling, maskinsyn
2010-2011 - ELE3002 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA2051 - Matematikk 20

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten beherske kjerneemner innen digital bildebehandling generelt. Studenten skal også ha kunnskaper om digital bildebehandling satt inn i et praktisk industrielt konsept.

Emnets temaer

Bildeakvisisjon, bildeforbedring, morfologi, kantdeteksjon, segmentering, bevegelse, teksturanalyse, farge, bildekompresjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2011/12.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

3 prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer/studass)

Læremidler

V. Johansen: Kompendium i bildebehandling - 2009

Supplerende opplysninger

Emnet kan tas nettbasert.