Digital signalbehandling
2010-2011 - ELE3021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ELE2121 - Lineær systemteori
 • REA2051 - Matematikk 20

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne de viktigste algoritmene for digital signalbehandling.
Studentene skal kunne bruke MATLAB for konstruksjon og simulering av algoritmer for digital signalbehandling.

Emnets temaer

 • Bruk av MATLAB
 • Diskret tid signaler og systemer
 • Z-transformasjonen
 • Sampling
 • Fourier analyse og Diskret Fourier Transform
 • Cosinus transformen og JPEG
 • Wavelets og kompresjon av signal
 • Konstruksjon av FIR og IIR filtre
 • Multirate signalbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 25%)
 • Skriftlig eksamen (teller 75%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Antall og hyppighet på innlevering av oppgaver avtales med studentene ved semesterstart.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/13.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Ikke kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

John Haugan: Formler og tabeller, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing
Arne Wold: Kompendium i Digital signalbehandling