Telekommunikasjonsnett
2010-2011 - ELE3132 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1051 - Elektronikk
  • ELE2111 - Datatransmisjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha fått kunnskap om komponenter, funksjoner, prinsipper og systemer som benyttes i allmenne kommunikasjonsnett.

Emnets temaer

I dette emnet skal nettaspektet ved telekommunikasjon betones.

- Prinsippiell oppbygging av telenett. Nett og tjenester.
- Aksessnett og transportnett for telekommunikasjon
- Synkronisering og synkroniseringsnett.
- Signalering og signalleringssnett
- Overføringsteknologier. Systemer for elektriske linjer. Optiske systemer. XDSL-teknologier
- Transmisjonskvalitet
- Multiplexing og svitsjing i telenettet
- IP-telefoni og IP-trunking

Trådløs telekommunikasjon dekkes av eget fag og berøres ikke i detalj her.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/13.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Læremidler

"Technologies and systems for access and transport networks" av Jan A. Audestad, 2007, Artech house

"Telecommunications Essentials. The Complete Global Source" av Lillian Goleniewski, Second edition, 2007, Addisom-Wesley

Øvrige kompendier

Erstatter

ELE3131 - Telekommunikasjonsnett