Elektronikk konstruksjon
2010-2011 - ELE3181 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1051 Elektronikk

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for konstruksjon av elektroniske kretser. De skal kunne velge komponenter og utvikle systemløsninger. Programmering av mikrokontrollere inngår i de fleste prosjektarbeidene. I tillegg skal studentene kunne utvikle kretskort og kunne utføre skjerming og jording for EMC-riktig konstruksjon.

Emnets temaer

  • Prosjektstyring
  • Produksjon av kretskort
  • EMC og EMC-komponenter
  • Jording
  • Analog interface mot mikrokontrollere
  • Komponentlære
  • DAK-program for kretskortutlegging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 33%
  • Vurdering av prosjekt(er), teller 67%
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon av skriftlig eksamen hvis prosjektarbeid er bestått. Prosjekt må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Kompendium: Elektronikk Konstruksjon av Arne Wold og Håkon Solum

Supplerende opplysninger

33% overlapp med ELE3191