Programmerbare kretser
2010-2011 - ELE3221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2131 Digitalteknikk og Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystemer og digitale signalprosessorer. Studenten skal også kunne metoder for utvikling av digitale systemer med hovedvekt på bruk av programmerbare logiske kretser.

Emnets temaer

Mikroprosessor/mikrokontroller delen vil ta for seg:
- I/O interface
- Distribuerte mikrokontrollersystemer (Lonworks)
- Busstandarder
- Skjermsystemer
- Digitale signalprosessorer (DSP)
FPGA/VHDL delen vil ta for seg:
- Strukturen i digitale systemer
- Tilstandsmaskiner
- Programmerbare logiske kretser
- FPGA-familier
- Altera utviklingssystem Quartus II
- Hardware-beskrivelse i VHDL
- Verifikasjon av design
- Programmering av FPGA-enheter
- Boundary Scan - testing
- Sikkerhet i FPGA system

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 70%
  • Vurdering av prosjekt (planlagt to prosjekt), teller 30%
  • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2011/2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.
Obligatoriske arbeidskrav er gyldige ett år etter at de er godkjent (til førstkommende konte og ordinære eksamen).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Antall obligatoriske øvinger oppgis ved semesterstart.
Det er planlagt 3 obligatoriske øvinger.

Læremidler

VHDL A Starter's Guide, second edition, Sudhakar Yalamanchili, ISBN 0-13-145735-7

Computer Busses - W. Buchanan - ISBN 0-340-74076-0