Verkstedteknisk Automatisering
2010-2011 - ELE3241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha en bred teoretisk og praktisk innsikt i avansert automatisering basert på PLS, bussystemer, produksjonsceller, industriroboter og dataintegrert produksjon.

Emnets temaer

 • PLS
  • allsidig programmering med Siemens CPU 222
  • signalgivere / pådragsorganer
 • lndustriroboten:
  • Styresystem
  • Programmering
  • Tilleggsutstyr ved produksjonsautomatsering
  • Prosjektering med robotinstallasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Skrive- og tegnesaker
 • Godkjent kalkulator, som ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

67% av øvingsoppgavene må være godkjent.
Antall oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Kompendie med øvingsoppgaver

System-manualer for PLS og Robot

Tilleggslitteratur oppgis ved semesterstart.