Introduksjon til databaser
2010-2011 - GEO1171 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har etter fullført emne kunnskaper om oppbygning og virkemåten til databaser. Erfaring med praktisk bruk av moderne databaser tilegnes gjennom praktisk problemløsning.

Emnets temaer

  • Prinsippene for relasjonsdatabaser
  • Datastrukturering og SQL for definering, manipulering og spørring
  • Databasedesign, databasemodellering med EER-diagram samt 1. 2. og 3. normalform
  • Client-Server, sikkerhet, transaksjoner og samtidighetskontroll

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

2 prosjektoppgaver og en flervalgstest må være bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Læremidler

Oppgis ved undervisningsstart