Databaser og modellering
2010-2011 - GEO1261 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha teoretiske og praktiske kunnskaper i modellering, oppbygning og virkemåten til databaser. Erfaring med praktisk bruk av moderne databaser tilegnes gjennom praktisk problemløsning. Videre vil studenten lære å anvende XML og XML-relaterte teknologier innenfor strukturering og lagring av data.

Emnets temaer

  • Prinsippene for relasjonsdatabaser
  • Datastrukturering og SQL for definering, manipulering og spørring
  • Databasedesign, databasemodellering med ER- og EER-diagram samt 1. 2. og 3. normalform
  • Client-Server, sikkerhet, transaksjoner og samtidighetskontroll
  • Dokumentstrukturering med xml, dtd og schema
  • Kommunisere data som xml
  • Transformering av xml dokumenter ved xslt

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

  • 2 flervalgstester (teller 25% hver)
  • 12 timers individuell hjemmeeksamen (teller 50%)
  • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

3-5 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen

Læremidler

Oppgis ved undervisningsstart

Erstatter

GEO1171

Supplerende opplysninger

GEO1171 Introduksjon til databaser har overlapp med databasedelen i emnet slik at studenter med fullført GEO1171 kan få fritak fra databasedelen i emnet.