Modellering og forvaltning av geografiske data
2010-2011 - GEO2191 - 7.5sp

Forutsetter bestått

Grunnleggende GIS-kjennskap f.eks.GEO1121 GIS Intro

Grunnleggende database-kunnskap, f.eks. GEO1171 Introduksjon til databaser

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten være i stand til å bruke konseptuelle skjema-språk (UML) til å lage (enkle) informasjons-modeller. Studentene vil også ha kunnskap om hvordan slike modeller skal omsettes til passende databaser for geografiske data, hvordan databasene skal forvaltes og hvordan en kan styre brukertilgangen til databasene.

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 5 deler:
- Modellering av geografiske data
- Unified Modelling Language (UML)
- Relevante standarder for håndtering av geografisk informasjon
- Oppbygging og kvalitets-sikring av geografiske databaser
- Forvaltning av og tilgang til geografiske data

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

3 prosjektoppgaver, helhetlig vurdering. Alle deler må være bestått.
Leveres via LMS

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Læremidler

Tilgjengelig i Study Guide ved undervisnings-start.

Supplerende opplysninger

Emneinnholdet er opprinnelig utviklet i E-GIS-prosjektet 2002-2006. Samarbeidspartnere for dette emnet har vært Technical University of Lisbon (ICIST), Portugal.