Geografisk informasjonsbehandling
2010-2011 - GEO2311 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2261 - Informasjonsstrukturer og Databaser
GEO1121 - GIS Intro

Kan tas samtidig med IMT2261 og GEO1121.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

 • Ha god kjennskap til sentrale norske geografiske datasett og kunne tilrettelegge dem for analyse og presentasjon.
 • Kunne lage enkle XML-baserte datasett og gjøre rede for oppbyggingen av KML- og GML-formatene for geografisk informasjon.
 • Kunne forklare hva som kjennetegner geografiske databaser og kunne anvende SQL til å utføre spørringer og enkle geografiske analyser.
 • Ha grunnleggende forståelse for webteknologi generelt og om webtjenester for geografiske data spesielt.
 • Kunne lage enkle websider med kartinnhold hentet fra webtjenester eller geografiske databaser.
 • Kunne gjøre rede for sentrale begreper innen kartografi og kunne anvende SLD til å styre kartografien på webkart.

Emnets temaer

 • Norge Digitalt og norske datasett
 • HTML, CSS, Javascript
 • Geografisk informasjon i XML (bl.a. KML og GML)
 • Webkart (bl.a. Google Maps)
 • Earthbrowsere (bl.a. Google Earth)
 • Teknologier og metoder for håndtering av geografisk informasjon på web (bl.a. WMS)
 • Kartografi
 • Geografiske databaser
 • Geografisk analyse med SQL

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig eksamen, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

2 prosjektoppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.