Fjernmåling
2010-2011 - GEO2321 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

GEO 1121 GIS intro

Forventet læringsutbytte

Emnet skal sette studentene i stand til å tilrettelegge fjernmålingsdata for bruk i kartsystemer, gjøre manuelle tolkinger på skjerm og klassifisere bilder automatisk eller halv-automatisk basert på informasjon i bildet og eventuelle tilleggsdata. Studentene skal kunne vurdere muligheter og begrensinger for ulike sensorer/datakilder med hovedvekt på ortofoto og optiske satellittbilder.

Emnets temaer

- Elektromagnetisk stråling

- Sensorer og plattformer

- Fjernålings produkter

- Forprosessering av bilder

- Bildebehandling

- Manuell tolking av bilder

- Klassifisering av multispektrale bilder

- Bruk av bilder i geografiske analyser

- Feilkilder og kontroll

- Anvendelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Gis ved kursstart

Supplerende opplysninger

Planlagt 1. gjennomføring i 2012.