Hovedprosjekt Geomatikk-årsstudier
2010-2011 - GEO3951 - 10sp

Forutsetter bestått

Kandidatene som starter dette emnet må ha bestått 30 av de 60 studiepoengene for årskurset.

Forventet læringsutbytte

Etter endt hovedprosjekt skal studenten ha kompetanse til å:

  • utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art
  • planlegge, finne løsninger og dokumentere disse
  • forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper
  • forstå vitkigheten av god planlegging og oppfølging
  • vurdere alternative arbeidsformer, deriblant en metode- og problemorientert måte

Emnets temaer

Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig problemstilling, og bør legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Hovedprosjektet kan unntaksvis gjøres individuelt.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Helhetlig vurdering basert på muntlig framføring og innleverte arbeider.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer i fagkollegiet.

Obligatoriske arbeidskrav

Rapportering i løpet av prosjektperioden.

Læremidler

Avhenger av oppgavens tema.