Animasjonsteknikk
2010-2011 - K1163 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

 • ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om animasjonsteknikk og -historikk
 • kunne planlegge og produsere enkle animasjonsfilmer til bruk i undervisning.

Emnets temaer

 • Teori om animasjon
  • Historikk
  • Generell innsikt i ulike typer teknikker
 • Praktisk arbeid med utvalgte animasjonsteknikker
 • Gjennomgang av produksjonsverktøy

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studenten lager filmsnutter for tre av animasjonsteknikkene som blir behandlet og avslutter med en valgfri animasjonsfilm som settes i en pedagogisk sammenheng. I tillegg leveres refleksjonsnotater til alle innleveringsoppgavene.

Det legges derfor stor vekt på egenaktivitet og veiledning via webkonferanse som tilbys en gang i uka.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Studenten skal produsere en animasjonsfilm til bruk i egen undervisning.
 • Refleksjonsnotat på produksjonsprosess og egen læring, minimum to sider.

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i veiledning via nett innenfor de emnene som tas opp. Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske oppgaver
• Deltakelse på veiledning via webkonferanse
Obligatoriske oppgaver:
Det gis 3 oppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent. Refleksjonsnotat skal leveres til hver av disse.
Deltakelse på veiledning :
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg. Veiledningene avsluttes med at studenten skriver et kort refleksjonsnotat på ca en side. Minimum to veiledninger på nett.
Alle elementer må være godkjent.

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet.

Supplerende opplysninger

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger: Det kreves noe kunnskap i bruk av enten foto-, web- eller videokamera. Tilgang på minst én av de nevnte kameratypene.

Software: Studenten må selv skaffe nødvendig programvare for produksjon av animasjonsfilmer.

Hardware: Studenten må ha tilgang til videokamera med "frame rec" eller digitalt fotoapparat.