M-læring
2010-2011 - K1166 - 5sp

Forutsetter bestått

K1159 E-pedagogikk:Metodikk for nettbasert læring

Anbefalt forkunnskap

 • K1162 Videoproduksjon for nettbasert læring og/eller
 • K1163 Animasjonsteknikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

 • Kunne forklare særtrekk ved ”mobile learning” og grunnprinsipper for læring via slike enheter.
 • Kunne forklare hvordan en planlegger og organiserer læringsaktiviteter hvor mobile enheter er aktivt i bruk
 • Utvikle egne læringssekvenser hvor mobile enheter er aktivt i bruk, og publisere disse

Emnets temaer

 • Særtrekk ved “mobile learning”, og grunnprinsipper for læring via slike enheter
 • Kombinasjon mobile enheter og læringsplattformer, bl. annet podcasting
 • Læring via mobile enheter som mobiltelefon (med kamera, GPS, musikk/lydavspiller og internettilgang), tablet-pc/iPad og andre mobile enheter med skjerm. F.eks:
  • Produksjon på pc til ulike mobile enheter
  • Produksjon direkte på mobiltelefon (for eksempel geotagging av bilder, telefon som mikroskop, lyd-/ filmopptaker, avspiller.)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studenten skal gjennomføre tre produksjoner innenfor forskjellige plattformer som behandles og skal i en avsluttende innleveringsoppgave produsere en mindre læringssekvens for fritt valgt mobil enhet.
Emnet gjennomføres i sin helhet via nett. Det legges derfor stor vekt på egenaktivitet og veiledning via webkonferanse som tilbys en gang i uka.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten skal produsere en mindre læringssekvens for fritt valgt mobil enhet, to til fem minutters varighet. Med innleveringen skal det følge en produksjonsrapport.
Refleksjonsnotat:
Studenten skal levere et refleksjonsnotat på ca. 1 side på læringsprosessen i emnet.
Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på veiledning via nett innfor de emnene som tas opp. Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:
• Obligatoriske innleveringer
• Deltakelse i veiledning via webkonferanse
Obligatoriske innleveringer:
Det gis 3 produksjonsoppgaver i løpet av gjennomføringen, hvor samtlige skal være godkjent.
Deltakelse i veiledning:
Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg. Minimum deltakelse på 2 nettveiledninger
Alle elementer må være godkjent.

Læremidler

Se egen pensumliste for hele studiet

Supplerende opplysninger

Spesielt i forhold til tekniske forutsetninger: Studenten må ha tilgang til minst to ulike mobile enheter; mobiltelefon med mulighet for avspilling av film kan være én av disse.