Grenseoverskridende design
2010-2011 - SMF1231 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har tilegnet seg innsikt hva designbegrepet innebærer. Studenten har erfaring med å formgi en faktisk detalj for et foretak. Studenten forstår produksjonstekniske og økonomiske som følge av designvalg. Studenten har kunnskap om materialbearbeidning dimensjoner og proportionalisering.

Emnets temaer

Internasjonalt samarbeid
Tegning
Formgiving av materialer (spesielt polymerer)
Fargers samspill
Tilvirkning av prototyper på laboratorium.
Produksjonskrav
Økonomiske krav

Pedagogiske metoder

Essay
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering:
inkluderer essayskriving (2 bokreferat), prosjektarbeid (i grupper), skriftlig rapport og muntlig presentasjon.
Leveres via LMS (Fronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet ordinært avvikles.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Per Farstad, 2003: Industri Design, Universitsförlaget, ISBN nr: 8215004180

Jan Landquist, 1994: Vilda ideér och djuplöpande analys. Om Designmetodikens grunder, Carlsson förlag. ISBN nr: 91-7798-796-9

Supplerende opplysninger

Emnet SMF1231 Grenseoverskridende design fordrer sommerkurs i Sverige