Merkevarebygging
2010-2011 - SMF1261 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse av merkevarebygging både på et bedriftsnivå og et nasjonalt nivå. Studenten har innsikt og øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging der kundens kjøpsatferd er vesentlig.

Emnets temaer

 •  Hva er varemerke?
 •  Merkevarestrategi
 •  Merkeposisjonering
 •  Merkeelementer
 •  Merkeutvidelse
 •  Merkerelasjoner
 •  Merkelojalitet
 •  Private merker
 •  Merkets personlighet
 •  Merkeallianser
 •  Merker i krise

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk gruppearbeid må være godkjent.

Læremidler

Brand Management: a theoretical and practical approach, Rik Riezebos, Bas Kist and Gert Koostra, Financial Times/Prentice Hall 2003, ISBN: 0-273-65505-3

Perspektiver på merkevareledelse, Leif Hem og Nina M. Iversen, Fagbokforlaget 2004, ISBN 82-450-0116-7

Utdelte artikler

Anbefalt litteratur:
No Logo, Naomi Klein, Forlaget Oktober 2002, ISBN: 82-495-0112-8

BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av alle fem sanser: Berøring, lukt, smak, hørsel og syn, Martin Lindstrom og Philip Kotler, Damm Forlag 2005, ISBN: 82-04-11025-1