Produkt design
2010-2011 - SMF1281 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1271 Skisse, form, farge

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha forståelse av produktutvikling med vektlegging av produktdesign.
  • ha øvelse i å anvende kunnskap om formgivning der bruksaspektet og estetisk opplevelse vektlegges.
  • kunne metoder for brukerstyrt design: produkt, marked og kulturforståelse.

Emnets temaer

  • Analyse av et eksisterende produkt
  • Produktanalyse og redesign
  • Brukerfunksjon og visuell form
  • Utforming av industriprodukter
  • Brukeraspektet - formrelatert til estetisk opplevelse og marked - punkt i analysen utarbeides forslag til produktfordeler/produktforbedringer

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av ett prosjektarbeid med muntlig framføring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Innlevering av ett essay, innlevering og presentasjon av en Formveileder og formkonsept.
  • Det er krav om 80% oppmøte for å få karakter i emnet. Godkjent fravær krever sykmelding som leveres i Studenttorget.

Læremidler

Farstad, Per 2007. Industridesign , Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0