Markedsføring
2010-2011 - SMF2062 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • SMF1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne:
- Ha kunnskaper og innsikt i markedsføring som funksjonsområde i bedrifter og organisasjoner.
- Kunne gjennomføre praktiske markedsføringsaktiviteter i samarbeid med det private næringsliv eller offentlig etat.
- Kunne utføre markedsundersøkelser og komme med forslag til bedring av bedriftens markedsføringsproblemer.

Emnets temaer

- Markedsføring på 2000-tallet
- Kundetilfredshet og -verdier
- Markedsorientert strategisk planlegging
- Måle markedsetterspørsel
- Overvåkning av markedet
- Kjøpsadferd i forbrukermarkedeet
- Kjøpsadferd i bedriftsmarkedet
- Konkurranse
- Markedssegmentering og målgrupper
- Posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
- Nye markedstilbud og innovasjon
- Globale markedstilbud
- Case-studier

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

2 cases (3-8 sider + 1-3 sider) må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Markedsføringsledelse - Kort og godt, Zigler og Paulsen, Universitetsforlaget 2005, ISBN 978-82-15-00812-7
Markedsføringsledelse, Philip Kotler, Gyldendal Norsk Forlag AS 2005, ISBN: 978-82-05-31582-2