Foretaksstrategi
2010-2011 - SMF2211 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2111 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

 • Ha kjennskap til strategiske problemstillinger i næringslivsorganisasjoner, og ha god kjennskap til strategisk ledelse.
 • Forstå betydningen av at hele organisasjonen er integrert i strategiprosessen.
 • Kunne teorier og metoder som kan anvendes for å håndtere slike problemstillinger.
 • Ha god kjennskap til tilpasning mellom organisasjonen og dens omgivelser.
 • Forstå hva nettverk og klynger er, og hvordan de fungerer

Emnets temaer

 • Hva er strategi?
 • Strategiprosessen og den enkelte medarbeider.
 • Visjon, forretningside, og mål.
 • Målformulering.
 • Strategiske valg.
 • Verdiskapning, verdikjeder og verdinettverk.
 • Interne og eksterne analyser.
 • Strategigjennomføring, kan alle organisasjoner bruke samme modell?
 • Strategi oppfølging, å "leve" strategien.
 • Nettverk og klynger hva er det
 • Nettverk og klynger hvordan forholde seg til dette som bedrift
 • Nettverk og klynger i næringsutvikling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen i gruppe, 12 timer (teller 50%)
 • Individuell flervalgstest, 1-2 timer (teller 50%)
 • Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Hjemmeeksamen i gruppe: Alle
 • Individuell flervalgstest: Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer

Læremidler

 • Isaksen, Arne, Karlsen, A., og Sæther, B. (red) 2008, Innovasjoner i norske næringer, Fagbokforlaget.
 • Løwendahl, Bente og Fred Wenstøp. 2003. Grunnbok i strategi. 2 utg. Oslo. Damm.

Samt utdelte artikler

Anbefalt litteratur:

Johnstad, Tom (red), 2004. Klynger, Nettverk og Verdiskapning i Innlandet, NIBR-rapport 2004:8