Endringsledelse
2010-2011 - SMF3011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelig metode
 • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus

Forventet læringsutbytte

 1. Gi en forståelse av det komplekse og sammensatte fenomenet endring.
 2. Gi et bedre grunnlag eller råd for å gjennomføre planlagte organisasjonsendringer.

Emnets temaer

 • Organisasjonskultur
 • Perspektiver på organisatorisk endring
 • Organisasjonsendring – drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
 • Fra forståelse til handling – planlagt organisasjonsendring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 70%)
 • Vurdering av øvinger (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Øvinger må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Organisasjonsendringer og endringsledelse, Dag Ingvar Jakobsen, ISBN 82-450-0179-1
 • Organisasjonskultur, Henning Bang