Internasjonalisering
2010-2011 - SMF3031 - 10sp

Forutsetter bestått

  • SMF2062 Markedsføring
  • SMF1261 Merkevarebygging
  • SMF3011 Endringsledelse eller TEK2031 Teknologiledelse
  • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter endt emne ha en grundig forståelse av hva et internasjonalt selskap er og hvordan det virker. Det vil bli vektlagt hva globalisering er og hvordan dette gjensidig påvirker organisasjoner og samfunn.

Emnets temaer

  • Organisasjoner i et verdenssamfunn
  • Globalisering og åtte nøkkelbegreper
  • Utvidet modell for organisasjonsaktør i et globalt perspektiv
  • Trygghet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen

Læremidler

Globalization and Organization World Scociety and Organizational Change (2006), Drori, G.S., Meyer, J.W., Hwang, H. (eds), Oxford University Press

Globalisering: Åtte nøkkelbegreper (2008), Eriksen, T.H., Universitetsforlaget

Anbefalt litteratur:

Globalization and its discontents (2002), Stiglitz, J., Penguin Books.

What is Globalization? (2000), Beck, U., Polity Press

Supplerende opplysninger

Emnet går ikke våren 2011.