Elementmetoden
2010-2011 - TEK2001 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG 1062 Mekanikk
 • REA 2041 Fysikk

Forventet læringsutbytte

Studenten skal beherske elementmetoden til design og analyse av bygg- og maskinkonstruksjoner i stål, aluminium og tre.

Emnets temaer

 • Modellering med solid basiselementer
 • Modellering med spesialtilpassede basiselementer
 • Generering av elementnett
 • Spenningsanalyse
 • Deformasjonsanalyse
 • Simulering av Grensebetingelser
 • Bestemme lokale spenninger og deformasjoner.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (på datalab), 5 timer (teller 70%)
 • Vurdering av 3 obligatoriske innleveringer (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet gjennomføres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Programsystemet ANSYS

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 3 obligatoriske innleveringer

Læremidler

Oppgis ved oppstart av kurset