Styrkeberegning
2010-2011 - TEK2021F - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG1062 Mekanikk
  • TEK2011 Materiallære for ingeniører

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse for metoder brukt til styrkeberegning av produkter/konstruksjoner og til valg av materialer.

Emnets temaer

Styrkeberegning:
- Styrkeberegning generelt
- Sveiseforbindelser
- Skrueforbindelser
- Press- og krympeforbindelser
- Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
- Aksler og lagre

Materialer :
- Sveisbare konstruksjonsstål
- Rustbestandige stål
- Lettmetaller

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Veiledning på nett

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, pensumlitteratur og tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Oppgavene leveres som pdf i Fronter innen gitt frist.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

- Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/styrkeberegning.htm

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning