Teknologiledelse
2010-2011 - TEK2031F - 10sp

Forutsetter bestått

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller

REA2121 Kvalitetsledelse med statistikk

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper innenfor produktutviklingsprosessen og innenfor produksjon og drift av produksjonssystemer/service.

Emnets temaer

 • Målstyring-Ressursknapphet
 • Prosessledelse
 • Kapasitet
 • Inngående logistikk og lokalisering/layout
 • Prognoser
 • Lagerstyring
 • Overordnet planlegging og tidsplanlegging
 • Ressursplanlegging
 • Lean Systems
 • Produksjonsforberedelse
 • Ledelse av produksjons- og administrative prosesser
 • Produktutviklingsprosess sett mot kvalitets-, produksjon- og markedsperspektiv
 • Introduksjon til verdistrømsanalyser
 • Integrering av menneskelige ressurser
 • Kunnskapsutvikling og læring
 • Samhandling på tvers av organisatoriske grenser

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av opptil 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lærebøker, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

3 øvinger skal leveres inn i Fronter til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen

Læremidler

Introduction to Operations and Supply Chain Management Cecil C Bozarth, Robert B.Handfield ISBN-13 978-0-13-135426-5

The Toyota Product Development System - Integrating People, Technology, and Process (2006), Morgan, J., Liker, J.K., Productivity Press, ISBN:

9781563272820

Samt utdelte artikler

Anbefalt litteratur:

The Machine that Changed the World: The Story of Lean Production (1990), Womack, J.P., Jones, D.T., and Roos, D., Harper Perennial

The Toyota Way: 14 Management prociples from the world's greatest manufacturer (2004), Liker, J.K., The McGraw-Hill

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i

 • Bachelor i ingeniørfag - maskin, industriell design
 • Bachelor i ingeniørfag - maskin, Lean manufacturing
 • Bachelor i teknologidesign og ledelse
 • Bachelor i økonomi og ledelse