Fri form fremstilling
2010-2011 - TEK2082 - 10sp

Forutsetter bestått

TEK1002 Dataassistert Design

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne:
- ha tilegnet seg forståelse og ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller
- ha teoretisk kunnskaper om og kunne beherske metoder for flatemodellering
- kunne overføre og bruke kurver og flater i verktøy for ’Solid’ modellering
- kunne bruke innskannede data i modeller og kunne modifisere disse modellene
- ha kunnskaper og ferdigheter i 3D Printing

Emnets temaer

1. Skanning og digitalisering av fysiske modeller
2. Grunnlag for flatemodellering med bruk av verktøy som Rhinoceros og SolidWorks
3. Metoder for bruk av innskannede data i flatemodeller
4. Optimalisering av modeller for "Rapid Prototyping"
5. Metoder for rask fremstilling av modeller og verktøy fra 3D-modeller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Endelig karakter settes på grunnlag av én avsluttende prosjektoppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke godkjente innleveringer og prosjektarbeid må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta den avsluttende prosjektoppgaven. Obligatorisk laboratoriearbeid inngår i innlevering.

Læremidler

Rhinoceros - NURBS modelling for Windows -Training Manual Level 1 og Training Manual Level 2, siste utgave, Robert McNeel & Assoc
Digitizing with the MicroScribe in RhinoCeros, Immersion Corporation
Solidworks Online Tutorials, SolidWorks (elektronisk øvingsfil), SolidWorks Corporation
SolidWorks for Designers, kap 13 Surface Modeling, CADCIM Technologies

Lærebok
Matt Lombard: SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible, siste utgave, Wiley Publishing

Erstatter

TEK2081

Supplerende opplysninger

Antall studenter er begrenset av laboratoriekapasiteten.