Klima og energi
2010-2011 - TEK3071 - 10sp

Forutsetter bestått

REA2041 Fysikk

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om sentrale temaer innen feltet, og ha kjennskap til emnets historie og plass i samfunnet. Den generelle kompentanse søkes løst slik at kandidaten kan formidle sentralt stoff og problemstillinger skriftlig.

Emnets temaer

  • Hva er energi?
  • Jordens energibalanse
  • Historien om menneskets bruk av energi
  • Bærekraftighet, klimaforandringer og det globale miljø
  • Økonomi og omgivelsene
  • Ikke bærekraftige energiteknologier
  • Klimaforandringer
  • Fornybar energiteknologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Inntil to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Gjennomføres neste gang emnet går- ingen egen konteeksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator, skrivesaker, tabeller som blir delt ut.

Læremidler

David Coley: Energy and Climate Change ISBN978-0-470-85313-9

Supplerende opplysninger

Energidelen er overlappende med ELE 3281 Energiteknikk og produksjon, slik at kandidatene ikke kan få studiepoeng for begge emner.