Fordypningsoppgave klinisk spesialitet, allmensykepleie
2011-2012 - SPL4151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • SPL4111 Innføring i krav til systematisk fagutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende
 • SPL4121 Fordypningallmensykepleie eller tilsvarende
 • SPL4131 Fordypning i medisinske og naturvitenskapelige emner eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført  emne forventes at studenten

 • synliggjør avansert fordypningskunnskap innen et selvstendig valgt emneområde med relevans for egen arbeidsplass
 • viser evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innenfor valgt tema
 • kandiskutere sentrale teoretiske perspektiver og kliniske implikasjoner innenfor emnet
 • viser evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap innenfor rammene av høgskolens retningslinjer for oppgaveskriving
 • fordyper seg i medisinske og sykepleiefaglige temaer av relevans for egen arbeidsplass.
 • kan gjøre rede for betydningen av kunnskapsbasert praksis relatert til valgte pasientgrupper.
 • anvender forskningsbasert kunnskap til å løse relevante avanserte sykepleiefaglige utfordringer.

Emnets temaer

 •  Medisinske og naturvitenskapelige temaer
 •  Sykepleiefaglige temaer knyttet til klinisk praksis

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 •  Seminarer
 •  Individuell veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen. Oppgavene utleveres når emnet begynner og går igjennom hele emnets varighet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle veiledninger à 1,5 timer

Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamen