Kvalitetssikker innholdsproduksjon
2011-2012 - IMT1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 • IMT1331 - Digital videoproduksjon
 • IMT1232 - Trykksaksproduksjon
 • IMT1291 - Webdesign

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO 9000:2000. De skal også være i stand til å benytte denne kunnskapen i kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals publisering. Studentene skal tilegne seg inngående forståelse innen et avgrenset område der de arbeider med et selvvalgt prosjekt.

Emnets temaer

 • Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
 • Organisering av forbedringsprosjekter.
 • Kvalitetssystemer
 • Kvalitet i multimedial og flerkanals publisering.

Studentene velger selv fordypningsområde der både trykksaksproduksjon, webpublisering, videoproduksjon og lydproduksjon er godkjente områder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger og oppgaveløsning i grupper første 2/3 av emnet. Den siste 1/3 av emnet består i hovedsak av prosjektarbeid og veiledning.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 50%)
 • Vurdering av ett prosjekt (teller 50%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • To interne sensorer på skriftlig eksamen
 •  Intern og ekstren sensor på prosjekt

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

2 skriftlige oppgaver må være godkjent

Læremidler

 •  Aune, Asbjørn: Kvalitetsstyrte bedrifter, ISBN 82-417-0516-6

Supplerende litteratur:

 •  Christensen M, Fisher H F (2004), Utvikling av multimedier, Tisip
 •  Hansen T B, Hjertø G (2003, )Kvalitet og programvareutvikling, Tisip