Digital bildereproduksjon og fargestyring
2011-2012 - IMT1301 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. De skal kunne demonstrere grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i fargemetrikk og fargemåling samt å forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også opparbeide en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger.

Emnets temaer

 •  Digital bildereproduksjonsteknologi
 •  Farger og fargesyn
 •  Fargemetrikk og fargemåling
 •  Komponenter til Fargestyring
 •  Vurdering av bildekvalitet
 •  Arbeidsflyt og prosess kontroll
 •  Fargestyring på applikasjonsnivå

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 5 timer, (teller 70%)
 •  3 oppgaver, 2 i gruppe og 1 individuell (tre karakterer som teller 10% hver, tilsammen 30 %)
 •  Alle deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker

 •  Sharma, Abhay (2004) Understanding color management, New York: Thompson
 •  Forelsesningsnotater