IT Service Management
2011-2012 - IMT1381 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1121 Innføring i informasjonssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Studenten har god forståelse for rollen som leder for en IT-avdeling, men et klart hovedfokus på serviceytelse ovenfor brukerne (i motsetning til bare teknologifokus). Studenten har bred kunnskap om alle de mest vanlige arbeidsprosessene knyttet til IT-drift.

Emnets temaer

Funksjoner og prosesser i en service livssyklus for en IT avdeling:

  •  Service strategi
  •  Service design
  •  Service overgang
  •  Service utførelse
  •  Kontinuerlig service forbedring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Læremidler

Utdelt og nettbaserte artikler og forelesningsnotater.

Erstatter

IMT1271 IT Service Management