Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
2011-2012 - IMT2431 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1031-Grunnleggende programmering
  • REA1101- Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Se engelsk verjson

Emnets temaer

Se engelsk verjson

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Se engelsk verjson

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk verjson

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk verjson

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kurose, J. and Ross, K. W. (2007): Computer Networking: A Top-Down Approach, fourth edition. Addison-Wesley (ikke obligatorisk)

CISCO Netacadamy læremidler

Utdelte artikler.

Erstatter

IMT3371